Անդրանիկ Օզանյան (Անդրանիկ Փաշա, Զորավար Անդրանիկ)