Ռուբեն Շիշմանյան (Դերսիմի քեռի)

Ռուբեն Շիշմանյանը, ով ստացել է Դերսիմի քեռի մականունը ծնվել է 1865(66) թվականին Արևմտյան Հայաստանի Էրզրում Նահանգի Երզնկա գավառի Երզնկա  քաղաքում: Ուսումը ստացել է Երզնկայի ազգային կեդրոնական վարժարանում։ 1889-90 ական թվականերին կազմակերպել է հայդուկային խումբ և մարտեր քաջաբար մարտնչել  թուրքական հրոսակների դեմ: Մինչև 1890-ական թվականների կեսը Ռուբենը Հնչակյան կուսակցության անդամ է եղել, իսկ դրանից հետո Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության: Ռուբենը մեծ ձգտում ուներ հայերի և քրդերի՝ առավելապես Դերսիմի քրդերի հաշտեցման հարցում: 1898 թվականին Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն ԿԿ ընդհանուր ժողովում առաջադրել է հայ-քրդական դաշնակցության իր ծրագիրը։